zuivelcrisis

De maat is vol: Actie op 31 mei!

Oproep aan ALLE Nederlandse melkveehouders!
Al maandenlang verkeert de melkveehouderij in een diepe crisis, de melkprijzen zijn inmiddels gezakt tot ver onder een kostendekkend niveau en bedreigen het voortbestaan van duizenden Nederlandse én Europese melkveebedrijven: de financiële problemen groeien menigeen boven het hoofd.

Ondertussen worden we geconfronteerd met een Europese Commissie en landbouwministerraad die op hun handen blijven zitten en weigeren adequate maatregelen Europa-breed  in te voeren die oplossingen brengen! Terwijl het Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP) van de European Milk Board een oplossing biedt.

Onder het mom van “vrije markt” is melkveehouders wijsgemaakt, dat we “maar moeten wennen aan volatiele prijzen”; als enige blijkbaar, want de andere schakels in de keten vullen hun zakken met winsten en bonussen afkomstig van diezelfde ‘waardeloze’ melk!

De maat is vol, tijd voor actie!

Op dinsdag 31 mei a.s. vergaderen de EU landbouwministers in Amsterdam. Dit mag niet geruisloos aan ons voorbij gaan. De NMV roept samen met de DDB ALLE  MELKVEEHOUDERS op om op 31 mei in Amsterdam de landbouwministers duidelijk te maken dat de maat vol is. Dat gezinsbedrijven in de melkveehouderij worden verwoest door het inadequate beleid, dat zij als beleidsmakers hebben ingevoerd en opgelegd. Dat er nú gehandeld moet worden in het belang van de Europese melkveehouders en dat het MVP onmiddellijk ingevoerd moet worden!

De NMV en de DDB hebben inmiddels de voorbereidingen voor een actie in werk gezet en zijn in overleg met de instanties, maar ook daar worden we geconfronteerd met tegenwerking.  Echter, dit brengt ons niet af van ons voornemen om op 31 mei te demonstreren in Amsterdam. En naast de medewerking van de instanties voor een geslaagde actie, hebben we ook en vooral uw aanwezigheid nodig.
Wij hebben als Nederlandse melkveehouders lang genoeg thuis afgewacht terwijl onze Europese collega’s hun ongenoegen al lieten blijken en actie ondernamen.
Laat u zien en horen op 31 mei, laat uw belangen niet langer aan de kant schuiven!
Laat er geen twijfel over bestaan wat u vind van deze vorm van wanbeleid!

Geef u op voor deelname!

Wees aanwezig op 31 mei in Amsterdam. Want dit beleid moet anders. Het MVP: NU!

Opgave via:
info@nmv.nu