De leugen regeert

Onze voormalige koningin Beatrix karakteriseerde met deze woorden de kwaliteit van de Nederlandse journalistiek, ze stoorde zich vooral aan het niveau en het populistische taalgebruik in hun publicaties. Als NMV proberen we een goede relatie met de pers te onderhouden. Wel missen we soms de onderzoek journalistiek in de vakpers. Waar we ons als NMV aan storen zijn commissies die denkrichtingen uitwerken gebaseerd op broze rapporten. Zo wordt er momenteel gewerkt aan een aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen onder het motto: ‘De vervuiler betaald’. Zoals de concept voorstellen er nu bij liggen worden we afgerekend met hetzelfde rekenmodel waarmee nu de erf afspoeling in Friesland wordt berekend.

Wetenschappelijke status
De maker van dit onderzoek heeft op een NMV-bijeenkomst duidelijk aangegeven dat de kwaliteit van dit onderzoek geen wetenschappelijke status had, waardoor het ongeschikt was om het hiervoor te gebruiken. Dat het waterschap geen opdracht heeft gegeven voor een wetenschappelijk onderzoek welke de wettelijke toets kan doorstaan is een misser. Het onderzoek wordt nu misbruikt voor een aanpassing van de vervuilingseenheden. Hierdoor kan de heffing voor een gemiddeld melkveebedrijf oplopen tot zo’n € 8000 per jaar. Als dan ook nog eens andere stoffen die we in het oppervlakte water tegenkomen zoals geneesmiddelen en hormonale stoffen zouden worden meegenomen in het geheel dan wordt de rekening nog gekker. Dit kan er toe leiden dat boeren het water uit overstorten en uit de stedelijke gebieden niet meer in hun polders zullen dulden.

Evaluatie rapport van het planbureau (PBL)
Dit rapport staat stijf van aannames die ver af staan van een goede landbouwpraktijk. In de verdieping van dit rapport staat te lezen dat vervanging van dierlijke mest door kunstmest de nitraatuitspoeling in het zandgebied beperkt kan worden met 10 % en de derogatie zou hierdoor kunnen worden afgeschaft terwijl het juist de derogatie bedrijven zijn waar het grondwater aan de norm voldoet.

Kunstmestlobby
De lobby van de kunstmestindustrie heeft blijkbaar ook het PBL bereikt. Wij vinden als NMV dergelijke gedachtegangen uit dit rapport onvoorstelbaar. Overigens staat het rapport bol van verdachtmakingen en tegenstellingen die haaks staan op een goede landbouwpraktijk. Wat wel duidelijk is geworden uit cijfers van waterschap Friesland, gepubliceerd in het blad V-Focus dat minder mest per hectare in de afgelopen jaren niet heeft geleid tot schoner oppervlakte water. In de jaren negentig toen onder invloed van MINAS het kunstmest gebruik sterk verminderde, verbeterde de waterkwaliteit wel sterk! Bij het lezen van het PBL rapport bekruipt me het gevoel dat de auteurs van het rapport wel last moeten hebben gehad van een tunnelvisie.
Als jouw baas in haar verkiezingsprogramma heeft staan dat de veestapel moet worden gereduceerd dan is de uitkomst van zo’n rapport eigenlijk geen verrassing.

Ik hoop dat het gezegde ‘Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald haar wel’ ook hier opgaat!