uitnodiging provinciale NMV-bijeenkomsten najaar 2021

De kop is er af!

In het Groningse Engelbert, te gast bij het regionaal zeer bekende bedrijf Kuil Banden, zijn we gestart met de serie van 10 provinciale ledenbijeenkomsten. De aanwezige melkveehouders maakten één ding duidelijk: de NMV moet er in deze tijd echt stáán. Er komt zoveel op ons af, dat we een krachtige club nodig hebben. Actieprogramma nitraat – denk aan de 5-meter brede teeltvrije zones-, de onteigeningsdreigingen, de stikstofaanpak van de overheid en ga zo maar door.

Op de vraag hoe de vakbond zich moet opstellen was het antwoord op twee punten heel duidelijk: zo vroeg mogelijk aan de overlegtafel met de overheid, dus op moment dat de pap nog niet gestort is, met een scherpe opstelling en uitgerust met voldoende munitie in de vorm van ‘echte feiten’. Trek daarnaast zoveel mogelijk met andere agrarische belangenorganisaties op. Het uit elkaar vallen van het Landbouwcollectief onder leiding destijds van Aalt Dijkhuizen, wordt nog steeds betreurd. ‘Pak dat op de één of andere manier weer op’ was de duidelijke wens bij de leden.

Vandaag dinsdag 26 oktober gaan we verder in Ottoland, Zuid Holland (20:00 uur in Dorpshuis Ottoland) en donderdag 28 oktober in Kilder Gelderland (13:00 uur in ‘t Kelrehuus).

Bekijk hier de uitnodiging en het gehele overzicht met data en locaties