De boerenrouteplanner

Hoewel ik de krant, en veel andere lectuur, graag lees onder het genot van een bak koffie is het een feit dat dit medium veel terrein heeft verloren aan de hedendaagse communicatiemiddelen. Ook in onze bedrijfstak is de moderne vorm van communiceren gemeengoed geworden.

Accountants, de zuivelondernemingen, de banken en ook de overheid maken veel gebruik van digitale gegevensoverdracht. Door slimme software worden gegevens uitgewisseld via de digitale snelweg, wanneer u die bedrijven en instellingen daarvoor gemachtigd hebt.
Maar hoe zit het met de veiligheid van uw gegevens? En wat zijn de kosten van de digitale snelweg? Aangezien we straks niet meer zonder kunnen, zijn we als bedrijfstak afhankelijk geworden van de providers van de database. Moeten we hier zelf in investeren als sector? In plaats van ruimte te huren bij ondernemingen met Google-achtige verdienmodellen.

Ook bescherming van uw gegevens verdient meer aandacht: Zo was er enkele jaren geleden een soort wedloop gaande tussen accountantskantoren wie als eerste de agrarische bedrijfsresultaten bekend maakte in de pers. Ik betwijfel of deze accountants hun klanten hier ooit om toestemming voor gevraagd hebben. Werd er ook niet volop misbruik gemaakt van deze gegevens door beleidsmensen en aanverwante bedrijven? Speculanten konden posities innemen waardoor de plussen van een beter jaar gelijk weer verdampten. Hoe ver laten we deze ontwikkeling gaan?
Nu zijn er bijvoorbeeld melkrobotfabrikanten bereid informatie met derden te delen. Wat is de positie van CRV, GD, RABO, de zuivel en de voerindustrie bij het verkrijgen en gebruiken van data die al dan niet legaal verkregen zijn? Dit kan bepaalde ondernemingen op voorsprong zetten, waarbij het maar zeer de vraag is of de boer daarvan profiteert. En als hij dan ook nog eens tol moet betalen voor het gebruik van de digitale snelweg, waarbij de alternatieve parallelweg ontbreekt, dan denk ik dat velen van u zullen zeggen ‘dit gaat te ver’. En zou u vast op de DELETE-knop drukken.

Heel veel van de door ons geleverde inspanningen zijn bovenwettelijk, terwijl die niet vertaald worden in een betere beloning. Sterker nog: We worden ook nog eens stelselmatig afgebrand in de media door gelegenheids- slechtleven adventisten, die zelf met hun hond of kat op tien hoog in een flat zitten. Zij maken ons stelselmatig zwart in de media. Daar zou nog wel een missie liggen voor onze ex-staatssecretaris Martijn van Dam die nu bij de publieke omroep zit, maar jammer genoeg denk ik niet dat we erop kunnen rekenen dat hij er nu wél voor de boeren is.

Bij NMV blijven we echter onze nuchtere boerenrouteplanner gebruiken, zo hoop ik dat we bij kunnen dragen aan het vinden van de goede weg naar een betere toekomst.