onderzaai vanggewas

Coulance bij onderzaai

Regels vanggewas en onderzaai bij maïs op zand en löss 

Sinds 2019 is de datum van onderzaai bij maïs veranderd en moet dit voor 1 oktober zijn uitgevoerd. Er zijn echter situaties waarin u wel aan de verplichte onderzaai voldaan hebt, maar het gewas onvoldoende of niet op komt. Droogte of juist te natte weersomstandigheden zijn slechts twee redenen waardoor de onderzaai kan mislukken. Al sinds de opname van deze maatregelen in het zesde actieprogramma heeft NMV aangegeven dat deze maatregel zijn doel in de praktijk voorbij schiet. In de praktijk is de datum van 1 oktober veelal niet haalbaar, omdat het gewas dan vaak nog niet eens geoogst is.

NMV heeft daarom het afgelopen jaar meermaals onderbouwd aangegeven dat hier een oplossing voor moet komen. Dat resulteert nu in het feit dat de overheid coulant omgaat met een mislukte onderzaai. Wél bent u verplicht om direct na de oogst een nieuw vanggewas te zaaien. Er geldt namelijk een zogenaamde ‘resultaatverplichting’.  U kunt dan vasthouden aan gewassen die vermeld staan onder de datum 1 oktober, ook als dit betekent dat u na 1 oktober het gewas oogst en opnieuw een vanggewas zaait. U bent dan dus niet verplicht een hoofdteelt te zaaien en kunt teruggrijpen op de gewaslijst die als onderzaai of vanggewas gelden. Wel moet u dan aan kunnen tonen dat u al aan onderzaai gedaan hebt. Bewaar daarom de documentatie zoals facturen en bonnen in uw administratie waar u dit mee aan kunt tonen. Ook is het belangrijk dat u op tijd meldt waar u voor kiest, onderzaai, een vanggewas of een hoofdteelt. Uiterlijk 1 oktober kunt u dat doorgeven aan RVO.

Praktisch beleid
NMV blijft zich inzetten voor structurele flexibiliteit in beleid. Volgens NMV moet beleid aansluiten op de boerenpraktijk. Dat is bij dergelijke maatregelen niet het geval. Daarom moet in kaart gebracht worden wat de baten en kosten van dit soort maatregelen zijn. Als die niet tegen elkaar opwegen dan willen wij dat maatregelen geschrapt worden. Nu zijn er veel boeren die dubbele kosten moeten maken. Dat is onzinnig. Daarom blijft het voor ons een belangrijk verbeterpunt.