geborgde zetels, waterschap

Voorkom afschaffing geborgde zetels Reageer voor 3 aug!

Groen Links doet een poging om een meerderheid te krijgen via een initiatiefwet. Hiermee proberen zij  nog voor de verkiezingen de geborgde zetels af te schaffen. NMV vindt dat geen goed plan en heeft dat laten weten in een reactie die u kunt vinden op de site waar u zelf ook tot 3 augustus kunt reageren.

Bij de toelichting wordt een heel eenzijdige kijk op de gang van zaken geschetst die geen recht doet aan de praktijk. Boeren betalen zeker niet het minste aan waterschapslasten. Zij krijgen voor vier of zelfs vijf keer een belastingheffing opgelegd, namelijk als ingezetene, als bezitter van een woning, als eigenaar van bedrijfspanden, namelijk de stallen, en als ongebouwd de heffing per hectare. Ongebouwd betreft 0,3 % van de Nederlandse bevolking die bijna 10 % van de totale lasten moet dragen. Dat is onevenredig veel naar rato van de te beschermen waarde. (het lijkt erg veel op BBA; boer betaalt alles)

Binnen een democratie is het van belang dat een minderheid voldoende wordt vertegenwoordigd. Het is belangrijk dat de agrarische wereld massaal op reageert, om te voorkomen dat de geborgde zetels en daarmee belang, betaling en zeggenschap verliezen in de functionele democratie die de waterschappen zijn.

https://www.internetconsultatie.nl/wetdemocratiseringwaterschappen/reacties

Reactie NMV op afschaffing geborgde zetels