Als Beleidsmedewerker van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heb je een functie met veel vrijheid maar ook veel verantwoordelijkheid. Gemiddeld ben je 20 uur per week actief voor de NMV. De functie vraagt een grote mate van flexibiliteit en zelfstandigheid. In de zomer vraagt de...

Heeft de landbouw een oplossing voor milieuproblemen? Het zijn roerige en onzekere tijden, niet alleen voor melkveehouders. Klimaatsverandering, mestoverschotten, extreme droogte en hongersnood. Kan de landbouw een bijdrage leveren aan de oplossing van deze problemen? Hoe gaat de landbouw zich in de toekomst ontwikkelen? En wat...

Ons eigen verhaal vertellen aan burgers. Het verhaal over ons eigen bedrijf in onze directe omgeving. Dit is de motivatie van het promotieteam varkenshouderij om actief aan de slag te gaan met boer-burger communicatie. En ze hebben daarvoor een plan! Dit plan willen ze met...

Het is tijd voor de boer! Op 10 maart is er een politiek vragenuur met SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf. Dit politiek vragenuur wordt gehouden op de melkveehouderij van familie Vels in Voorthuizen. Alle boeren zijn welkom van 16.00-17.30 uur! De middag begint met een statement van pluimveehouder Bertus...

Op 17 februari is er een politiek vragenuur met SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf bij melkveebedrijf Dunnink in Staphorst. Alle boeren zijn welkom van 14.30-16.00 uur! Deze middag begint met een korte presentatie van Henk Dunnink over zijn boerenbedrijf en de ontwikkelingen en knelpunten waar hij tegenaan loopt...

Op 13 februari is er een politiek vragenuur met SGP-kamerlid Elbert Dijkgraaf bij Hanskamp - innovation for dairy farming in Doetinchem. Dit bedrijf werkt aan innovatieve oplossingen voor boerenbedrijven. Na een kort welkomstwoord door directeur Henk Hanskamp, zal Herbert Evers van melkveebedrijf Massink en Evers iets...

We staan aan de vooravond van een hete herfst. De melkprijs is laag, de Wet Fosfaatrechten gaat door de Kamer en de derogatie staat op het spel. De bestuursleden van de NMV willen hierover graag met u in gesprek. Kom praten met het bestuur en...

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) roept scholen op om de lespakketten die Wakker Dier momenteel aanbiedt over veehouderij, niet te gebruiken. Als kinderen van melkveehouders hiermee thuiskomen, horen wij dat graag. De NMV sluit zich met deze oproep aan bij de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en...

Op zaterdagmiddag 10 september is er in Zuidbroek een informatieve bijeenkomst over TTIP. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Milieudefensie Zuidoost Groningen, FNV, Mondiaal FNV-Noord en VPRO-Tegenlicht. De bijeenkomst wordt gehouden in De Broeckhof, W.A. Scholtenweg 1, 9636 BS in Zuidbroek (vlak bij station en A7)....