In ons vorig ledenbericht adviseerde NMV om bezwaar aan te tekenenen bij BIJ12 tegen het hanteren van de 20% eigen risico-regeling bij ganzenschade. Want de rechtbank in Groningen stelde vast dat het opleggen van het verhoogde eigen risico onvoldoende was onderbouwd. Veel leden hebben hier...

De NMV heeft gereageerd op de omgevingsvisie in Gelderland die een grote doorwerking heeft op boerenland. Anders dan was toegezegd wil Gelderland de regels in ganzenrustgebieden nu ook verzwaren met natuur, dat is niet acceptabel en niet nodig voor de opvang van ganzen. Bij de aanwijzing...

Aanpak schadebestrijding ganzen per 1 november 2020 in Friesland Bij schadebestrijding zijn er twee soorten regelgeving. De Wet natuurbescherming bepaalt wat wel en niet mag. Dit wordt gecontroleerd door Fumo (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) en politie. Daarnaast is er regelgeving om in aanmerking te komen voor...

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân presenteren vandaag met het ontwerpprogramma ‘Foarút mei de Fryske feangreiden’, hun plannen voor het veenweidegebied van Fryslân voor de komende 10 jaar. Dit is een ambitieus plan met één centrale boodschap: het veen moet natter! De veenweidevisie van 2015 voldoet volgens...

Een campagne rondom veilig boeren kan niet zonder het benoemen van de uitdagingen. Daarom delen we wist je datjes. Eerlijk en nuchter. Hiermee wordt duidelijk wat de stand van zaken is in de melkveehouderij! Wil je meer weten over deze campagne?  Ga dan naar www.boerveilig.com! WISTJEDAT...

Ondanks aandringen van FBE-Friesland is de Provincie nalatig gebleven in het verstrekken van een ontheffing of vrijstelling voor afschot van overzomerende brand- en kolganzen. Daardoor is deze nu niet op tijd beschikbaar. Dit heeft tot gevolg dat er vanaf 1 juni j.l. géén afschot meer...

  Beste leden uit Friesland, Zoals we recent bekend maakten hebben enkele NMV-leden kort geleden met succes bezwaar gemaakt tegen het voorgenomen verhoogde eigen risico betreffende ganzenschade in Friesland. De provincie verhoogde het eigen risico zonder gedegen onderbouwing van 5% naar 20%. Het verweer dat hiertegen ingediend...