• Alles
  • Dieren
  • Internationaal
  • Klimaat
  • Leefomgeving
  • Mest Water
  • Zuivelbeleid

De geplande boerenactie van 1 december in Gelderland is het initiatief van enkele bezorgde boeren. Stikstofcollectief Gelderland, waar ook NMV aan deelneemt, steunt deze actie en zal aanwezig zijn op het podium. Daarnaast zal L.C. Gelderland gedeputeerde Drenth vragen voorleggen. Deze ontvangt hij vroegtijdig, zodat...

Beste leden, Op initiatief van een 3-tal Gelderse boeren wordt komende dinsdag, 1 december, vanaf 11.00 uur een actie georganiseerd bij het provinciehuis van Gelderland. Dit om uiting te geven aan de zorgen en het gevoel van onmacht dat leeft onder de boerengezinnen. Aan het Gelderse...

In ons vorig ledenbericht adviseerde NMV om bezwaar aan te tekenenen bij BIJ12 tegen het hanteren van de 20% eigen risico-regeling bij ganzenschade. Want de rechtbank in Groningen stelde vast dat het opleggen van het verhoogde eigen risico onvoldoende was onderbouwd. Veel leden hebben hier...

NMV is altijd duidelijk geweest waarvoor zij staat, namelijk voor de leden! Wij houden onze rug recht voor de melkveehouder van Nederland, die in het gevecht om de ruimte dreigt opgeofferd te worden. Dit heet verantwoordelijkheid nemen. Wij staan voor onze leden. En laten niet...

De NMV heeft gereageerd op de omgevingsvisie in Gelderland die een grote doorwerking heeft op boerenland. Anders dan was toegezegd wil Gelderland de regels in ganzenrustgebieden nu ook verzwaren met natuur, dat is niet acceptabel en niet nodig voor de opvang van ganzen. Bij de aanwijzing...

Na de mislukte introductie van de voermaatregel diende de overheid op 13 oktober 2020 een wetsvoorstel in. De wet stikstofreductie en natuurherstel. Omdat het wetsvoorstel zeer gecompliceerd is, hebben de aangesloten juristen samen met Stichting Stikstof Claim (SSC) geprobeerd om het voornemen van de overheid...

Aanpak schadebestrijding ganzen per 1 november 2020 in Friesland Bij schadebestrijding zijn er twee soorten regelgeving. De Wet natuurbescherming bepaalt wat wel en niet mag. Dit wordt gecontroleerd door Fumo (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) en politie. Daarnaast is er regelgeving om in aanmerking te komen voor...

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân presenteren vandaag met het ontwerpprogramma ‘Foarút mei de Fryske feangreiden’, hun plannen voor het veenweidegebied van Fryslân voor de komende 10 jaar. Dit is een ambitieus plan met één centrale boodschap: het veen moet natter! De veenweidevisie van 2015 voldoet volgens...