• Alles
  • Dieren
  • Internationaal
  • Klimaat
  • Leefomgeving
  • Mest Water
  • Zuivelbeleid

NMV-voorzitter Harm Wiegersma is het eens met LTO dat weidegang niet verplicht maar gestimuleerd moet worden. „We gaan onszelf met verplichte weidegang uit de markt prijzen.” „Bij een goede financiële prikkel wil iedere boer wel doen aan weidegang. Op de enkeling na, waar het weiden dus...

Het is onrustig in agrarisch Europa. Collega’s uit verschillende sectoren in meerdere landen demonstreren tegen de huidige lage prijzen voor o.a. vlees, groente en melk. In Nederland groeit de roep om in actie te komen, want dat het zo niet verder kan, is wel duidelijk. Naast...

In Europa loopt het over van de melk, melkprijzen storten ons boeren in de afgrond! Grote EMB-actie ’s morgens 7 september naar aanleiding van de bijeenkomst van de EU landbouwministers in Brussel Beste collega’s, Voor ons allemaal is de situatie dramatisch aangescherpt. De melkprijzen zijn ontzettend laag, melkveehouders...

In veel EU landen voeren de melkveehouders actie met het blokkeren van snelwegen, grenzen, melkfabrieken en supermarkten. Deze acties zijn begrijpelijk, de nood is heel hoog. De actiebereidheid van de Nederlandse melkveehouders is door ons nog niet gepeild. Wel wordt er overleg gevoerd met collega...

Staatssecretaris Dijksma wil het koudmerken per 1 juni 2016 verbieden. De NMV heeft onlangs twee gesprekken gehad op het ministerie, maar die blijven bij het standpunt om koudmerken af te schaffen. Als belangrijkste reden wordt de aantasting van de integriteit van het dier aangevoerd. Koudmerken is...