• Alles
  • Dieren
  • Internationaal
  • Klimaat
  • Leefomgeving
  • Mest Water
  • Zuivelbeleid

Aan de leden in Rivierenland Wellicht heeft u via het postcode abonnement gelezen dat de legger primaire waterkeringen van Waterschap Rivierenland ter inzage ligt. Het blijkt echter niet alleen over de legger te gaan, maar ook over het bouwbeleid op en in de buurt van dijken....

De Nederlandse Melkveehoudersvakbond NMV wil geen invoering van fosfaatrechten als er geen garantie is dat daarmee ook de derogatie behouden blijft. Dat heeft vice-voorzitter Klaas Wolters gezegd op een bijeenkomst over mestverwerking in Venray deze week. Volgens Wolters heeft NMV meerdere keren gevraagd aan het ministerie van...

Bijeenkomsten voor leden en niet-leden. Iedereen is van harte welkom! Na vele maanden van overleg tussen de verschillende sectorpartijen en het ministerie komt de ontknoping langzaam dichterbij. Melkveehouders hebben recht op een heldere blik op hun toekomst. De fosfaatregelgeving is bepalend voor de toekomst van de melkveehouderij!...

Aanstaande dinsdag 16 februari behandelt de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg (AO) 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het doel van dit Actieprogramma is bekend: Voldoen aan de eisen die de Europese Commissie in Brussel stelt met betrekking tot de Kaderrichtlijn Water. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)...

Een korte film over het ontbreken van de onderbouwing van het mestbeleid. Jan Douwe van der Ploeg (WUR): "We schrappen het oude beleid en gaan gewoon overnieuw beginnen " Jaap Hanekamp: "Wij hebben om meetreeksen gevraagd maar niet gekregen. Meetresultaten van voor 2003 zijn er niet meer,...

NVV, NVP en NMV maken ‘Pas op de plaats’ Varkenshouders, pluimveehouders en melkveehouders stappen per direct uit het overleg met het ministerie van Economische Zaken (EZ) over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De boerenorganisaties Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)...

Van de Faunabeheereenheid (FBE) Overijssel heeft de NMV een uitnodiging ontvangen voor een informatieavond over schadebestrijding ganzen nabij waterrijke Natura2000 gebieden. Er zal een toelichting worden gegeven op de stand van zaken na de uitspraak van de Raad van State m.b.t. schadebestrijding ganzen bij Natura2000 gebieden....

Het wegenbeheerplan van Waterschap Rivierenland (WSRL) ligt tot en met dinsdag 27 oktober 2015 ter inzage. Voor onze leden in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is dit van groot belang. De NMV heeft in haar zienswijze laten weten dat het WSRL rekening moet houden met verkeer van...