• Alles
  • Dieren
  • Internationaal
  • Klimaat
  • Leefomgeving
  • Mest Water
  • Zuivelbeleid

Het bestuur van NMV-regio Noord-Holland nodigt haar leden uit voor de jaarvergadering. Het programma is als volgt: 1. Opening 2. Jaarverslag 3. Mededelingen en ingekomen stukken 4. Financiën en verslag kascommissie 5. Bestuursverkiezingen Jaap Konijn uit Dirkshorn is aftredend en niet verkiesbaar. Kandidaten kun- nen zich aanmelden tot de aanvang van de vergadering. 6. Actuele zaken...

  DEZE BIJEENKOMST IS GECANCELD. EEN NIEUWE DATUM WORDT GEPRIKT. Houd de website in de gaten! Leden ontvangen persoonlijk bericht. NMV over derogatie, fosfaatreductieplan en de toekomst van de melkveehouderij Voor leden en niet-leden. Iedereen is van harte welkom! Het zijn roerige en onzekere tijden voor melkveehouders. NMV heeft jarenlang...

Aanstaande donderdag 1 december behandelt de Tweede Kamer in een plenaire vergadering de Wet grondgebonden groei melkveehouderij en de Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten. Beide wetsvoorstellen raken de melkveehouderij in de kern. Daarom roept NMV haar...

Sinds vorige week heeft staatssecretaris van Dam aanvullende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken. Voor pluimveebedrijven geldt een aangescherpte bezoekersregeling. Vooralsnog zijn deze maatregelen niet van toepassing op melkveehouderijbedrijven. Toch adviseren wij...

De inhoud van het principeakkoord is nog niet zeker. Duidelijkheid over de nadere invulling van het plan, met name de bonus-malusregeling is er nog steeds niet en kan ook nog wel een paar weken op zich laten wachten. Het verlies van derogatie als gevolg van de...

NMV: akkoord met dubbel gevoel Donderdagavond ondersteunde NMV een principeakkoord om in 2017 de fosfaatproductie in en door de melkveesector terug te brengen. Het akkoord omvat drie sporen: reductie via het voer, de melkproductie en via een stoppersregeling. Voor NMV is dit een akkoord met een...

Gisteravond hebben NMV, NZO, LTO, NAJK, Netwerk Grondig, Nevedi, Rabobank en Natuur & Milieu een gezamenlijk overleg gehad met staatssecretaris Van Dam. Het was de laatste mogelijkheid om tijdig tot een gezamenlijke oplossing te komen om de fosfaatproductie omlaag te krijgen. NMV, NZO, LTO, NAJK, Nevedi...

Een overzicht van tien jaar European Milk Board (EMB) Take a look at 10 years of the EMB. How did we start and what did we achieve? The umbrella organisation of the European dairy farmers has worked with protests and political talks in order to get fair...

Is het voorstel tot een stelsel van fosfaatrechten een kans of een bedreiging voor de melkveehouderij? Dit was een veelbesproken punt tijdens de NMV barbecues. Ieder heeft zo zijn eigen specifieke situatie en de daarbij behorende vragen. Daarom hield de NMV in samenwerking met de...