• Alles
  • Dieren
  • Internationaal
  • Klimaat
  • Leefomgeving
  • Mest Water
  • Zuivelbeleid

In het kader van de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseert de Nederlandse organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG)  op maandag 20 februari a.s. om 19.30 uur het 'Hoogzit Debat' NOJG heeft een aantal politieke partijen bereid gevonden om in het kader van de aanstaande...

Eind vorige week werd bekend dat de Europese Commissie akkoord gaat met het fosfaatreductieplan van de Nederlandse zuivelsector. Door een foutieve interpretatie kwam ten onrechte in de media dat diverse vertegenwoordigers van de melkveehouderij, waaronder NMV-voorzitter Harm Wiegersma, ‘blij’ zouden zijn met deze stap. NMV-voorzitter...

Vrijdagavond 3 februari heeft staatssecretaris Martijn van Dam in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat het fosfaatreductieplan op een succesvolle wijze is overgenomen in een ministeriële regeling. Uitkomst van het overleg met de Europese Commissie is dat Nederlandse veehouders de derogatie in...

Op dit moment wordt in de Tweede Kamer druk overlegd over de nota ‘Wei voor koe’ van de Kamerleden Koser Kaya, Grashoff en van Gerven. Met deze nota willen zij weidegang voor elk koe verplicht stellen. Dit betekent dat de premie voor weidemelk gaat verdwijnen....

Het is tijd voor de boer! Op 6 februari is er een politiek vragenuur met SGP-kamerlid Elbert Dijkgraaf op proefboerderij Zegveld. Hij komt onder andere spreken over de problemen die er zijn in de melkveehouderij. Eerst zal er een korte presentatie zijn over het werk van de proefboerderij. Vervolgens is...

De Tweede Kamer heeft besloten dat Staatssecretaris van Dam geen onomkeerbare stappen mag nemen rondom het aanstaande verbod op koudmerken. Koudmerken is volgens het Besluit Houders van Dieren verboden, maar door een ontheffing is koudmerken nog steeds mogelijk gebleven. De Staatssecretaris heeft in juni 2016...

Vrijdag 20 januari hebben de onderzoekers Marcel Crok en Jaap Hanekamp het rapport: 'Ammoniak in Nederland, Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen' gepresenteerd. Hieruit blijkt dat het huidige Nederlandse ammoniakbeleid, dat is ingevoerd in de jaren '90, totaal niet effectief is. Dit beleid is gebaseerd op berekeningen...

Tijdens een ludieke actie op maandag 23 januari in Brussel hebben melkveehouders het kantoorgebouw van de Raad van de Europese Unie ondergespoten met een ton melkpoeder. Zo’n 150 boeren uit verschillende Europese landen zijn voor de actie naar Brussel gekomen. Onder de demonstranten waren bestuurders...

NMV en DDB roepen de Nederlandse leden op om mee te gaan naar Brussel en onze eisen kenbaar te maken aan de EU-landbouwministers die op 23 januari vergaderen in Brussel! Hoewel er van het einde van de crisis in de melkveehouderij nog lang geen sprake is,...