• Alles
  • Diergezondheid
  • Fauna
  • Internationaal
  • KRW
  • Mest
  • Top
  • Zuivelbeleid

Aanstaande dinsdag 16 februari behandelt de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg (AO) 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het doel van dit Actieprogramma is bekend: Voldoen aan de eisen die de Europese Commissie in Brussel stelt met betrekking tot de Kaderrichtlijn Water. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)...

Een korte film over het ontbreken van de onderbouwing van het mestbeleid. Jan Douwe van der Ploeg (WUR): "We schrappen het oude beleid en gaan gewoon overnieuw beginnen " Jaap Hanekamp: "Wij hebben om meetreeksen gevraagd maar niet gekregen. Meetresultaten van voor 2003 zijn er niet meer,...

NVV, NVP en NMV maken ‘Pas op de plaats’ Varkenshouders, pluimveehouders en melkveehouders stappen per direct uit het overleg met het ministerie van Economische Zaken (EZ) over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De boerenorganisaties Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)...

Van de Faunabeheereenheid (FBE) Overijssel heeft de NMV een uitnodiging ontvangen voor een informatieavond over schadebestrijding ganzen nabij waterrijke Natura2000 gebieden. Er zal een toelichting worden gegeven op de stand van zaken na de uitspraak van de Raad van State m.b.t. schadebestrijding ganzen bij Natura2000 gebieden....

Het wegenbeheerplan van Waterschap Rivierenland (WSRL) ligt tot en met dinsdag 27 oktober 2015 ter inzage. Voor onze leden in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is dit van groot belang. De NMV heeft in haar zienswijze laten weten dat het WSRL rekening moet houden met verkeer van...

NMV-voorzitter Harm Wiegersma is het eens met LTO dat weidegang niet verplicht maar gestimuleerd moet worden. „We gaan onszelf met verplichte weidegang uit de markt prijzen.” „Bij een goede financiële prikkel wil iedere boer wel doen aan weidegang. Op de enkeling na, waar het weiden dus...

Het is onrustig in agrarisch Europa. Collega’s uit verschillende sectoren in meerdere landen demonstreren tegen de huidige lage prijzen voor o.a. vlees, groente en melk. In Nederland groeit de roep om in actie te komen, want dat het zo niet verder kan, is wel duidelijk. Naast...

In Europa loopt het over van de melk, melkprijzen storten ons boeren in de afgrond! Grote EMB-actie ’s morgens 7 september naar aanleiding van de bijeenkomst van de EU landbouwministers in Brussel Beste collega’s, Voor ons allemaal is de situatie dramatisch aangescherpt. De melkprijzen zijn ontzettend laag, melkveehouders...

In veel EU landen voeren de melkveehouders actie met het blokkeren van snelwegen, grenzen, melkfabrieken en supermarkten. Deze acties zijn begrijpelijk, de nood is heel hoog. De actiebereidheid van de Nederlandse melkveehouders is door ons nog niet gepeild. Wel wordt er overleg gevoerd met collega...

Staatssecretaris Dijksma wil het koudmerken per 1 juni 2016 verbieden. De NMV heeft onlangs twee gesprekken gehad op het ministerie, maar die blijven bij het standpunt om koudmerken af te schaffen. Als belangrijkste reden wordt de aantasting van de integriteit van het dier aangevoerd. Koudmerken is...