• Alles
  • Diergezondheid
  • Fauna
  • Internationaal
  • KRW
  • Mest
  • Top
  • Zuivelbeleid

Hierbij nodigen wij u uit op maandag 11 april om 20:00 uur in ‘t Haske te Joure. Voor leden en belangstellenden. Iedereen is van harte welkom! Het is ruim een jaar geleden dat het convenant erfafspoeling is ondertekend. Dit om erfafspoelingsheffing te voorkomen. De NMV nodigt u...

De NMV blijft u oproepen om faunaschade te melden! Dit kan gratis op www.faunaschade.nl. Tegemoetkoming winterschade aanvragen voor 1 april na 1 april gelden andere vergoedingsregels. Als u geen tegemoetkoming wilt maar wel winterschade heeft vragen we u om de schade wel te melden. Het ganzenbeleid...

Binnenkort vinden drie regionale bijeenkomsten plaats, om over het Friese veenweidegebied te informeren. Wat de veenweidevisie en het uitvoeringsprogramma inhouden, en om te overleggen over hoe, samen met de streek, met het uitvoeringsprogramma aan de slag te gaan. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de mensen...

Veel boeren en boerinnen stoorden zich aan de motie Thieme waarin stond dat er een plan van aanpak moet komen om het kalf langer bij de koe te laten blijven. Op initiatief van een aantal facebook boerinnen is het idee ontstaan om een petitie aan...

In verband met de voorgestelde fosfaatrechten, voerde een afvaardiging van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Dutch Dairymen Board (DDB) op 8 maart jl. een gesprek met een zware delegatie van DG Environment, afdeling Nitraatrichtlijn (hierna Nitraatcomité genoemd) in Brussel omtrent de voorwaarden van...

Aan de leden in Rivierenland Wellicht heeft u via het postcode abonnement gelezen dat de legger primaire waterkeringen van Waterschap Rivierenland ter inzage ligt. Het blijkt echter niet alleen over de legger te gaan, maar ook over het bouwbeleid op en in de buurt van dijken....

De Nederlandse Melkveehoudersvakbond NMV wil geen invoering van fosfaatrechten als er geen garantie is dat daarmee ook de derogatie behouden blijft. Dat heeft vice-voorzitter Klaas Wolters gezegd op een bijeenkomst over mestverwerking in Venray deze week. Volgens Wolters heeft NMV meerdere keren gevraagd aan het ministerie van...

Bijeenkomsten voor leden en niet-leden. Iedereen is van harte welkom! Na vele maanden van overleg tussen de verschillende sectorpartijen en het ministerie komt de ontknoping langzaam dichterbij. Melkveehouders hebben recht op een heldere blik op hun toekomst. De fosfaatregelgeving is bepalend voor de toekomst van de melkveehouderij!...