Brief aan Eerste Kamer PAS melders

Ontwikkelingen PAS melders

Hierbij brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen die te maken hebben met de politieke gevolgen van het besluit van de Raad van State om de PAS ongeldig te verklaren. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer en daar hebben wij als NMV en als verbonden vakbonden op gereageerd. Als NMV vinden wij dat er onvoldoende wordt ingezet op legalisering van de PAS melders en knelgevallen, terwijl deze al in het rekensysteem zijn meegenomen. Legalisering zou dus geen enkel probleem moeten zijn, helaas ziet de demissionair minister Schouten dat anders en is zij op zoek naar nieuwe ontwikkelruimte om de legalisering te kunnen realiseren, waarbij de provincies nu een coördinerende rol te vervullen krijgen voor bedrijven in hun gebied. Het is een ondoorzichtige kwestie en ook de Eerste Kamer heeft het onderwerp al een week doorgeschoven, nu naar 2021-03-02. Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen via de nieuwsbrieven of Koebont.

 

De verzonden brief en zienswijze kunt u hier nalezen:

NMV-brandbrief naar Eerste Kamer aangaande wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering

Inbreng van NMV op consultatie besluit stikstofreductie en natuurverbetering