Brabant zet boer met rug tegen de muur

Brabant zet boeren met rug tegen muur

Wij waarderen het enorm dat velen van u de tijd namen om naar onze NMV-ledenbijeenkomst in Brabant te komen zo na de dag van de grandioze protestactie in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst hebben we elkaar bijgepraat over de huidige problematiek.

Heel Nederland wacht nu gespannen af wat de komende tijd aan stikstofellende kan komen na het fosfaatdrama. Ondertussen is het beleid in Brabant onhaalbaar en onbetaalbaar en wordt het milieu feitelijk niet gediend met de beoogde stalsystemen. Daarom roepen we u op: Heeft u ervaring met één van de thema’s? Vertel dan zelf uw verhaal! Niets werkt beter dan dat.

Uit de gesprekken zijn de volgende Brabantse uitdagingen gehaald.

Niet onderkelderde stallen
Er is geen erkende vloer beschikbaar voor rundveestallen die niet onderkelderd zijn. Dit mag niet en is uitermate vreemd omdat men op Rijksniveau notabene dit systeem wenselijk acht voor de toekomst.

Jongvee
Er is geen passend systeem voor jongveestallen beschikbaar. De huidige systemen zijn niet geschikt voor de vaak veel kleinere jongveestallen. Er is meestal geen ruimte voor de verplichte mestschuif of robot.

Klepjes
De kunststofklepjes in de groenlabel vloeren gaan te snel open staan. Dit zorgt in Brabant voor handhaving door de organisatie die alle agrarische bedrijven controleert. Dit hebben we veel te horen gekregen.

Arboregels geschonden
Waarschijnlijk heeft u de NMV in de pers gespot over het explosiegevaar van de afgesloten emissiearme vloeren die niet op Arbo zijn beoordeeld. Dat geldt ook voor de beloopbaarheid. Een stalvloer valt onder werkvloer. Werkvloeren dienen volgens de Nederlandse en Europese Arbowetten stroef, stabiel, vast, slipvrij en zonder hobbels putten of hellingen te zijn.

Een vloer waar dieren op gehuisvest worden is per definitie nat door de urine en de faeces die graasdieren deponeren op de vloer. Dat betekent dat juist bij een natte en dus gladdere vloer veel meer aandacht dient te zijn voor de veiligheid. Een groenlabel vloer is voor het milieudoel, gemaakt om zo snel mogelijk mest/gier af te laten glijden Daardoor is deze vloer glad en uitgevoerd met gootjes. Dezevloer is dus niet stabiel en evenmin stroef of slipvrij, zoals voorgeschreven door de Arbo.

Dus niet alleen bij brand- en explosiegevaar heeft LNV steken laten vallen maar ook op meerdere Arbo onderdelen die nadelig zijn voor mens en dier. Aangezien niet de ministeries LNV en I & M over Arbo gaan heeft de NMV dit bij het verantwoordelijke Ministerie van SZW ingebracht. Het mag niet zo zijn dat in Brabant zonder project stalsystemen worden verplicht die niet aan de Arbo wetgeving voldoen.

Doel
De grote ramp in Markelo was niet de eerste explosie. In Twente worden nog steeds metingen bij allerlei stalsystemen uitgevoerd en daar komt uit dat het resultaat van groenlabel vloeren twijfelachtig is. Het voer en management inclusief de schuif doen veel meer.

Gaat u mee inspreken vrijdag 11 oktober?
Aanstaande vrijdag, 11 oktober, vergadert PS over de gevolgen van de PAS maar ook over het de uitstel van het Brabants beleid naar 1 april 2020. (1 april 2020 is de nieuwe datum waarop een melding of milieuvergunning aangevraagd moet zijn van de provincie.) Als het aan de NMV ligt gaat het hele Brabantse beleid voor graasdieren van tafel. De NMV heeft weer een brief naar de provincie gestuurd en gaat opnieuw inspreken over de problemen waar u mee kampt. Maar we worden gehinderd door de maximale spreektijd.

Daarom roepen we u op:
Heeft u ervaring met één van de thema’s? Doe dan zelf uw verhaal! Of weet u iemand anders? Vraag ook die persoon om in te spreken. Er werkt niets zo goed dan een eigen verhaal vertellen! U kunt vrijdag tussen 09.30 en 10.00 uur maximaal 3 minuten het woord krijgen als u zich uiterlijk dinsdag 8 oktober voor 12 uur aanmeldt bij statengriffie@brabant.nl

https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/invloed-uitoefenen/spreek-statenleden-toe-inspreken

Tags:
, ,