Boert Bewust Inspiratieavond 30 maart

Ons eigen verhaal vertellen aan burgers. Het verhaal over ons eigen bedrijf in onze directe omgeving. Dit is de motivatie van het promotieteam varkenshouderij om actief aan de slag te gaan met boer-burger communicatie. En ze hebben daarvoor een plan! Dit plan willen ze met u delen en verder uitwerken. Doet u mee?

Op donderdagavond 30 maart organiseren zij een inspiratieavond Boert Bewust. Daarvoor zijn uitgenodigd: ondernemers uit verschillende sectoren zoals melkvee, vleesvee, varkens, pluimvee, geiten, paarden, schapen, akkerbouw, fruitteelt, glastuinbouw etc. uit de gebieden Rijk van Nijmegen, Land van Cuijk en Maas en Waal.

Datum:                  Donderdag 30 maart
Locatie:                 Koeientuin familie Hopman
Kasteelsestraat 12A Overasselt
Tijd:                      20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:

Welkom en toelichting op de avond
Gerbert Oosterlaken, mede-initiatiefnemer

Toelichting op Boert Bewust en regionale succesprojecten
Lisanne Oskam, Stuurgroeplid Boert Bewust

Het plan voor de regio!
Linda Janssen, mede-initiatiefnemer

Na de inleidingen wordt er verder gepraat in groepjes aan de hand van een aantal vragen.

Zij hebben een plan! Doet u mee?