Boerenactie: NMV trots op inzet van haar leden

Wat heeft onze prachtige agrarische sector gisteren een prestatie van formaat geleverd bij de boerenactie. Nóg meer trekkers en boeren in de politieke hoofdstad, en eerder al bij het RIVM in Bilthoven. Wij zijn ontzettend trots! NMV wil dan ook al haar leden, en bestuursleden, die een bijdrage geleverd hebben bedanken voor hun inzet en passie! Dat deze actie zo geslaagd is, is jullie aan te schrijven. De saamhorigheid die op de actie heerste was ongekend. Zo zie je maar wat de kracht kan zijn van social media. Het zorgde ervoor dat grote groepen zich snel konden mobiliseren.

Heel veel NMV’ers hebben de boerenactie ondersteund daar waar zij konden. Vier NMV-leden/voormalig NMV-bestuurders hebben gisteren zelfs het woord gevoerd op het podium bij het RIVM en in Den Haag. Meerdere NMV-ers hebben het woord gedaan bij verschillende media. Maar ook op alle provinciale protesten waren bestuurders en leden, zowel achter als voor de schermen actief. Uiteraard blijven de NMV-bestuurders de komende tijd in gesprek met provincies en overheid.

BoerBurger-ontbijt

Om het oponthoud enigszins goed te maken met de Haagse inwoners, organiseerden de boeren, waaronder veel NMV-ers, vandaag een groot boerenontbijt in Den Haag. Met kramen vol gesponsorde boerenproducten, waar gretig gebruik van gemaakt is door burgers. Dit om de sympathie en het begrip van de burgers te behouden, maar ook om in gesprek te gaan met de burgers.

Anders dan wat sommige media doet voorkomen zijn de boerenacties zeer gemoedelijk verlopen. In Groningen waren weliswaar enkele incidenten, maar zonder te bagatelliseren wil NMV de context niet verliezen wat daar jarenlang speelt op het gebied van mijnbouwschade. Dat juist daar de frustratie hoop op liep, verbaast ons niets. Zeker omdat de bestuurders zich daar niet lieten zien. Verantwoording nemen is wel het minste wat je kunt doen als er een demonstratie is. De boeren voelden zich niet serieus genomen. Uiteraard kunnen we geweld of uitingen die te ver gaan nooit goedkeuren, maar zo ver wij kunnen zien, zijn voor alle excessen door de verantwoordelijken excuses aangeboden. Al met al wat ons betreft ontzettend geslaagd en iets waar we positief op terug kunnen kijken!

Stikstofdebat
Onze voorzitter Harm Wiegersma blijft ook vandaag de hele dag in Den Haag. Vanmiddag begint er om vijf uur namelijk een plenair debat over stikstof in de Tweede Kamer. Dit is uiteraard een heel belangrijk debat, en die kunt u thuis ook meekijken via de website van de Tweede Kamer, www.tweedekamer.nl. Wij gaan er vanuit dat iedereen in Nederland er inmiddels van doordrongen is dat de maat vol is. Bij NMV hebben we al jaren de veelgehoorde slogan ‘meten is weten’. Er moet beleid gemaakt worden op gefundeerde feiten, niet op aannames. Wij willen geen verdere ontmanteling van onze sector. De grens is bereikt, tot hier en niet verder!