voermaatregel alternatief

Boeren Samen Sterk: Bijeenkomst aardbevingsschade in Groningen 29 januari

Laat boeren in Groningen niet zakken: grote bevingsschade bij boeren!

Maandag 29 januari a.s. wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor alle gedupeerde boeren in het hele aardbevingsgebied. De avond begint om 20:00 uur, zaal open om 19:30 uur. De Molenberg in Delfzijl heeft haar grote zaal beschikbaar gesteld. Iedereen kan zich aanmelden via de aanmeldbutton op https://nmv.nu/boeren-samen-sterk/.

Eén van de initiatiefnemers is akkerbouwer Berend Jan Westerdijk uit Garsthuizen, zelf ook gedupeerde. “De afgelopen jaren heb ik met heel veel mensen gesproken. Wat me daarbij steeds weer opviel is dat het delen van je verhaal en het gevoel dat je er niet alleen voor staat, de boeren moed geeft om door te gaan” aldus Westerdijk. Dat is dan ook een belangrijk uitgangspunt voor de avond: delen, verbinden en vinden van de oplossing.

Thema’s en doelen
Op deze avond delen gedupeerde boeren hun ervaringen met schadeloosstelling naar aanleiding van aardbevingsschade met de aanwezigen. Na jaren van falende belangenbehartiging voor boeren wordt het tijd voor een ander geluid. Gedupeerde boeren zijn nadrukkelijk uitgenodigd deze avond bij te wonen om het boerengeluid kracht bij te zetten en hun verhalen te delen.

Belangenbehartiging van boeren in het aardbevingsgebied
Samen met gedupeerde boeren wordt gezocht naar de knelpunten, oorzaken én hoe in de toekomst de boerenbelangen beter onder de aandacht kunnen worden gebracht.

Verschillende agrarische vakbonden, waaronder de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), nemen samen met deskundigen het initiatief voor deze avond.

De maat is vol! De meeste schade door aardbevingen in Groningen bevindt zich onder de boeren, dit beperkt zich namelijk niet alleen tot de gebouwen: “lekkende mestkelders, kapotte kavelpaden en drainages in het land die verwoest worden door bodemdaling”. Op een boerenbedrijf lopen de schades al gauw op in de tonnen, zo niet, miljoenen euro’s’. De erkenning en adequate compensatie daarvoor is tot dusver achterwege gebleven. Tijd om het anders te doen!

Samen een vuist maken
Om deze avond te laten slagen is uw aanwezigheid van groot belang! Samen maken we een vuist naar de verantwoordelijke instanties. Wanneer alle gedupeerde boeren; melkveehouders, akkerbouwers, kippen- en varkenshouders zich verenigen kunnen ze niet meer om ons heen: Kom dus zeker naar de Molenberg en neem uw collega’s en buren vooral mee!

Kleinzoon Willem ‘beton’ Meiborg en boegbeeld Annemarie Heite
De kleinzoon en naamgenoot van Willem ‘beton’ Meiborg, zal ook aanwezig zijn om de Groninger boeren een hart onder de riem te steken. Zijn grootvader, een ingenieur uit Groningen, sprak al in de jaren ’60 zijn bezorgdheid uit over de gevolgen van de aardgaswinning voor Groningen: calamiteiten en een forse bodemdaling. Hij werd, net als Meent van der Sluis in de jaren ’80, weggezet als dorpsgek door de NAM.

Boegbeeld voor het offensief van de burgers, Annemarie Heite uit Bedum ondersteunt ons initiatief van harte en zal deze avond ook aanwezig zijn, evenals vele anderen.

Laat Groninger Boeren niet zakken!
Eén van de mede initiatiefnemers is veehouder Ate Kuipers, zelf ook gedupeerde.