Boeren gemeente Sudwest-Fryslan kunnen geld terugkrijgen van ondernemersfonds

De OZB aanslag voor niet-woningen in de gemeent Súdwest Fryslân is in 2016 met € 60 per € 100.000 WOZ verhoogd ten behoeve van het ondernemersfonds.

Vanaf 5 juli is het voor agrarische bedrijven mogelijk om deze inleg aan het ondernemersfonds swf 100% terug te krijgen. (retributie) In veel gevallen gaat dit om enkele honderden euro’s.

Het aanvragen gaat online voor zowel het eigenaars- als het gebruikersdeel van de opslag via de site van het fonds: www.ondernemersfondsswf.nl (onder Retributie)