Boerderij.nl: NMV geeft aan Geen fosfaatrechten zonder garantie derogatie

De Nederlandse Melkveehoudersvakbond NMV wil geen invoering van fosfaatrechten als er geen garantie is dat daarmee ook de derogatie behouden blijft.

Dat heeft vice-voorzitter Klaas Wolters gezegd op een bijeenkomst over mestverwerking in Venray deze week.

Volgens Wolters heeft NMV meerdere keren gevraagd aan het ministerie van Economische Zaken of invoering van fosfaatrechten voor melkvee ook een 100%-garantie is dat de derogatie wordt verlengd. “Het antwoord was nee”, aldus Wolters.

Hij wijst erop dat het nu al zeer moeilijk is om het eens te worden over fosfaatrechten in Nederland. “Maar dan moet het ook nog goedgekeurd worden door Brussel en daarover is nog geen enkele duidelijkheid”, zegt Wolters. “We moeten met elkaar oppassen dat we niet rechten gaan invoeren als die geen zekerheid bieden.”

NMV eerder wel voor fosfaatrechten

Dat de NMV zich keert tegen fosfaatrechten is een koerswijziging ten opzichte van het eerdere standpunt waarbij de NMV wel voor invoering van fosfaatrechten was, bevestigt Wolters. Dat heeft deels te maken met een bestuurswisseling, maar ook met verandering van inzichten naarmate er meer duidelijk werd over de fosfaatrechten, aldus Wolters.

‘Eerder beginnen met onderhandelingen derogatie’

Wolters geeft aan dat wat NMV betreft staatssecretaris Martijn van Dam veel eerder moet beginnen met de onderhandelingen over een nieuwe derogatie. Dat wil de NMV aankaarten bij Economische Zaken. De huidige derogatie loopt nog tot en met 2017 en de onderhandelingen komen naar verwachting eind dit jaar op gang.
NMV is niet uit de regiegroep gestapt waarin samen LTO Nederland, NAJK, zuivelorganisatie NZO, Netwerk Grondig en Stichting Natuur en Milieu (SNM) wordt gesproken over de invoering van de fosfaatrechten. Die zijn op 2 juli 2015 aangekondigd door toenmalig Staatssecretaris Dijksma van EZ, maar de standpunten over hoe dat moet gebeuren liggen nog steeds ver uiteen. Wolters heeft de indruk dat er deze week nog geen duidelijkheid komt vanuit het ministerie.

Anderen beschouwen fosfaatrechten als gegeven

NMV is nu de partij binnen de regiegroep die de fosfaatrechten feitelijk afwijst. NMV maakte medio februari bekend zich in te zetten voor grondwatermonitoring per bedrijf. De andere partijen beschouwen fosfaatrechten voor melkvee als een gegeven. Maar wel met grote verschillen van inzicht over de manier van toekennen.

Daarbij willen LTO, NAJK en NZO bijvoorbeeld geen directe koppeling met grond, omdat dat al via de regeling voor grondgebonden groei is geregeld. Ze willen veel geleidelijker afromen op verhandelbare fosfaatrechten. SNM wil geen verhandelbare fosfaatrechten, Netwerk Grondig vindt grondgebondenheid juist het allerbelangrijkste bij de invoering van de fosfaatrechten.

Reactie:

pieterfranken1
18:28

Ik ben geen NMV lid, maar dit vind ik een veel sterkere insteek als van LTO. We moeten steeds meer slikken voor behoud derogatie en dan nog weet je niet of je hem krijgt, of dat er nog weer allerlei extra maatregelen genomen moeten worden. Als op de een of andere manier derogatie vervalt blijven we wel met de fosfaatrechten gebeuren zitten. Dat gaat de overheid dan niet zo maar laten vallen. Als LTO lid vindt ik dat LTO hier wel een voorbeeld aan kan nemen en dit voorstel steunen. Niet altijd volledig meelopen.
Bron: Boerderij.nl