NMV schrijft brief naar minister Schouten over fraude I&R

Onregelmatigheden I&R: vervolgstappen

De situatie rond I&R blokkades zorgt voor veel onrust en emotionele spanning onder melkveehouders. NMV is van mening dat dit voorkomen hadden kunnen worden als men de sector erbij betrokken had. NMV schrijft een brief naar minister Schouten. LTO en NAJK onderschrijven deze brief.

De situatie die ontstaan is rond I&R zorgt logischerwijs voor veel onrust onder melkveehouders. NMV is van mening dat de problemen die ontstaan zijn, voorkomen hadden kunnen worden als de sector betrokken geweest was bij de voorbereiding van de actie die is uitgevoerd door NVWA en RVO. Als mensen met praktijkervaring meegekeken hadden naar de uitkomsten van de crosschecks, waren er veel onterechte blokkades voorkomen. NMV betreurt het ten zeerste dat er nu veel onschuldige melkveehouders geschaad zijn door aangemerkt te worden als verdachte van frauduleus handelen. Zowel het fosfaatreductieplan als de invoering van het stelsel van fosfaatrechten grijpen diep in op de melkveebedrijven en zo ook op de gezinnen achter die melkveebedrijven. NMV vindt het ontoelaatbaar dat door een gebrekkige voorbereiding zoveel onschuldige boeren in diskrediet gebracht zijn.

Brief naar minister Schouten

Wij hebben vandaag een brief naar de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, gestuurd. Hierin roepen we op om de gemaakte fouten te herstellen en onterecht geblokkeerde bedrijven te deblokkeren. Ook hebben we aandacht gevraagd voor de mentale impact van de melkveehouders. NMV heeft LTO en NAJK bereid gevonden deze brief mede te onderschrijven. Wat ons betreft is het positief dat we als sector gezamenlijk naar buiten treden. Op deze wijze geven we een krachtig signaal af.