nitraatrichtlijn

Bijeenkomsten provinciaal uitvoeringsprogramma Feangreidefisy

Binnenkort vinden drie regionale bijeenkomsten plaats, om over het Friese veenweidegebied te informeren. Wat de veenweidevisie en het uitvoeringsprogramma inhouden, en om te overleggen over hoe, samen met de streek, met het uitvoeringsprogramma aan de slag te gaan. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de mensen en organisaties uit dit gebied.

Deze bijeenkomsten door de provincie Fryslân en vinden plaats op:

29 maart           voor Zuidwest Fryslân   in het Van der Valk Hotel in Sneek

30 maart           voor Noordoost Fryslân            in Stania State in Oentsjerk

6 april               voor Midden Fryslân     in (het restaurant van) het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen

De bijeenkomsten beginnen op 20.00 uur en duren tot ca. 22.00 uur. Het programma vindt hier: Uitnodiging Informatiebijeenkomsten Veenweidevisie

Ook de leden van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) uit het veenweidegebied in Fryslân zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij Fokje Kooistra (F.Kooistra@fryslan.nl). Vermeldt u dan ook aan welke bijeenkomst u deel gaat nemen?

Achtergrond:
Op 22 februari werd het uitvoeringsprogramma Feangreidefisy vastgesteld door het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân en het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân. Het uitvoeringsprogramma kunt u vinden op www.fryslan.frl/veenweidevisie.

Inmiddels zijn een aantal projecten gestart. Zodra het programmateam is ingevuld kunnen alle projecten en acties beginnen. Het is goed dat er ook verschillende ideeën en initiatieven uit de streek op gang komen.