avondklok formulieren

Avondklok-formulieren voor het boerenwerk

NMV verneemt dat medewerkers die gemolken hebben, maar ook boeren die zelf met een tractor op het land werken last kunnen krijgen van een avondklokboete van 95 euro. Bijvoorbeeld onderweg naar huis.

Met de avondklok is het verboden om zonder geldige reden in de openlucht (inclusief voertuigen) te zijn tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends. De zorg voor dieren en planten is een cruciaal beroep dat tijdens de avondklok mag worden uitgevoerd. Melkveehouders en werknemers in de land- en tuinbouw mogen hiervoor ’s avonds blijven reizen, mits zij een eigen verklaring én een werkgeversverklaring avondklok bij zich hebben of kunnen laten zien via hun mobiel. Via de link kunt u de formulieren voor u zelf en uw mensen vinden.

Een woning inclusief erf (huiskavel) valt niet onder het verbod. Zoals het er nu naar uit ziet is het 2 maart afgelopen met de avondklok.

NMV is niet blij met een dergelijk handhavingsbeleid omdat het voor een controleur of agent met een beetje gebieds- en mensenkennis heel aannemelijk is wat er aan de hand is. De avondklok-regeling is bedoeld om ontmoetingen in groepen tegen te gaan. Hiervan is geen sprake als je bijvoorbeeld alleen in een tractor aan het werk bent.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok/formulieren-avondklok

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044738/2021-01-23#search_highlight0