ALV 2016 en 20 jaar NMV

Op dinsdag 7 juni jl heeft de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Tevens heeft de NMV op bescheiden wijze het 20-jarig bestaan gevierd. We waren te gast op boerderij De Bloedkamp van NMV-lid Gerda Peters.

Na twee termijnen is Marius Bouwmeester teruggetreden als lid van het Dagelijks Bestuur van de NMV. De dossiers, diergezondheid en dierenwelzijn, zijn overgenomen door Bertus Doppenberg, die sinds 2015 lid is van het Dagelijks Bestuur van de NMV. Henny Verhoeven is unaniem gekozen tot lid van het Dagelijks Bestuur. Wie Henny beter wil leren kennen; in Koebont 216 stond zij ‘In de spotlight’.

Tijdens het middagprogramma werd teruggekeken op 20 jaar belangenbehartiging voor en door boeren. Oud-voorzitters keken terug op hun tijd als NMV-bestuurder. Eensgezind waren zij in hun oordeel dat hun bestuursperiode een zware tijd was geweest, die ze echter voor geen goud hadden willen missen.

De NMV zal dan ook in de toekomst, op geheel eigen wijze, kritisch, vasthoudend en strijdbaar de belangen van de Nederlandse melkveehouders blijven behartigen.