Als er een landbouwakkoord gesloten moet worden, met wie dan?

NMV is na de brieven en het beoordelen van de impact van alle maatregelen op het bord van de melkveehouderij nog allerminst zeker van deelname aan een eventueel landbouwakkoord. Wij brengen voor de melkveehouderij de totale impact in kaart, die zoals het zich nu laat aanzien, van desastreuze omvang zal zijn. Nu meedoen aan een landbouwakkoord zien wij als ‘het meepraten over de inrichting van het huis, terwijl de sloopkogel al voor de voorgevel hangt’. Voor deelname zal eerst duidelijk moeten worden of deze sloopkogel kan verdwijnen en of we daadwerkelijk wel kunnen praten over toekomst en perspectief. Wij laten ons met loze kreten als ‘nieuwe verdienmodellen’, ‘ketenaanpak’ en ‘noodzakelijke transitie’ niet afschepen.

Wat betreft het proces en de uitnodiging voor de verschillende ‘tafels’ voor het landbouwakkoord lijkt het ministerie ‘verdeel en heers’ te willen spelen. Een klein aantal belangenbehartigers wordt voor de hoofdtafel uitgenodigd evenals IPO, ketenpartijen en landschapsorganisaties. Andere belangenbehartigers, waaronder NMV, worden gevraagd aan te schuiven aan een louter adviserende bijzettafel. Het akkoord wil men met de hoofdtafel alleen sluiten. Dit is voor NMV onacceptabel!
Onder aanvoering van NMV en de andere vakbonden staan wij voor eenheid van alle partijen. Zo hebben we sinds de actie in Stroe steeds gewerkt. Een landbouwakkoord wordt onzes inziens gesloten met alle partijen van de landbouw, kortweg de G8. Wij gaan voor alle landbouwpartijen aan de hoofdtafel en anders geen akkoord.

Vul de enquête in!
Agrio heeft dit vraagstuk opgepakt en een enquête opgesteld. Namens NMV willen wij niet alleen onze leden, maar alle boeren in Nederland oproepen om via onderstaande link de enquête in te vullen om hieruit op te kunnen maken of boeren de NMV insteek ondersteunen.

https://www.melkvee.nl/artikel/602546-stelling-wie-moeten-met-minister-adema-onderhandelen-over-het-landbouwakkoord/