Boerenprotest Bilthoven

Actie 2 december, 19.00 uur bij Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân heeft een verhoging van de waterschapslasten van meer dan 15 % voorgesteld. Dit is een opmaat tot nog verdere verhogingen in de toekomst. Meerdere sprekers uit Fryslân zullen dan ook inspreken tegen deze forse tariefsverhoging. Ondersteun hen!

Ondersteun het pleidooi van onze insprekers! 
Kom massaal per trekker in colonne naar Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3 Leeuwarden

Sluit u aan en kom naar de volgende verzamelplaatsen:

  • Blankendalwei (bweg) richting Leeuwarden t.h.v. Scharnegoutum. Verzamelen 17.30 uur
  • Franekerweg 3 Hitzum. Verzamelen 18.00 uur
  • Wokpaleis Fryslân Rijksstraatweg17 Ryptsjerk. Verzamelen 18.00 uur

Samen sterk! Tot 2 december om 19.00 uur.