Accijnzen op voorraad diesel en propaan terugvragen tot en met 8 april

Het is heel vervelend dat de energieprijzen als een komeet stijgen. De overheid verlaagt de accijns voor brandstof per 1 april tot en met 31 december 2022. De accijnsverlaging per 1 april betreft 11,1 cent per liter diesel en 4,1 cent per liter vloeibaar propaan, excl. btw. Wanneer u als melkveehouder diesel en/of propaan heeft gekocht, dus in de voorraadtank heeft en daarover accijns heeft betaald, kunt u onder voorwaarden die accijns terugvragen. Het verzoek om teruggaaf kunt u slechts indienen in een zeer korte termijn, namelijk van 1 april tot en met 8 april.

Voorwaarden
Om van de teruggaveregeling gebruik te kunnen maken, moeten bedrijven voldoen aan een aantal voorwaarden, die op de website van de Belastingdienst Douane staan.
Wilt u teruggaaf vragen van accijns? Doe dan uiterlijk op vrijdag 8 april 2022 een verzoek om teruggaaf d.m.v. eHerkenning EH3 via Mijn Douane.

Zorg dat u deze gegevens en bewijzen vastlegt in uw administratie:
– Een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de minerale oliën zich bevinden
– De hoeveelheid minerale olie, per soort en per plaats
– De stand van het telwerk als een voorraadtank is verbonden met een pompinstallatie met telwerk

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/accijns-tijdelijk-verlaagd-in-2022

Onderbouwing accijns door leverancier
Als er niet duidelijk op de factuur staat welk bedrag aan accijns is ingehouden en betaald, is de factuur alleen niet voldoende voor een aanvraag. Sommige leveranciers hebben een vermelding op hun site welke accijns (355,23 per 1000 kg propaangas mt) ze inhouden en welke voorraadheffing ze berekenen aan u[1]. We adviseren deze informatie bij te sluiten bij de factuur en de voorraad per 1 april zo goed mogelijk vast te leggen door bijvoorbeeld foto’s te nemen. Als het nog niet duidelijk is kunt u een verklaring bij de leverancier opvragen. Als de leverancier een verklaring geeft dat hij de accijns over die goederen aan de Douane heeft betaald, kan de Douane dat zien als voldoende bewijs. De Douane kan dit controleren bij de leveranciers in de keten.

Deze stap neemt extra beperkte tijd in beslag. U kunt tot en met vrijdag 8 april 2022 een aanvraag doen als u over eHerkenning niveau EH3 beschikt.

Onredelijke termijn teruggave
Normaal krijgt u drie maanden de tijd volgens UBA Artikel 32, maar nu is er slechts een week de gelegenheid om een teruggave aan te vragen. De NMV vindt het uiterst merkwaardig dat er nu een onredelijke termijn wordt gevraagd waarbij u in veel gevallen nog een verklaring nodig heeft van de leverancier en een eHerkenning (EH3) upgrade nodig kunt hebben en stelt hierover vragen.

[1] https://benegas.com/propaangas-prijs/