ganzenschade friesland

Accepteer 20% eigen risico ganzenschade NIET!

  Beste leden uit Friesland,

Zoals we recent bekend maakten hebben enkele NMV-leden kort geleden met succes bezwaar gemaakt tegen het voorgenomen verhoogde eigen risico betreffende ganzenschade in Friesland. De provincie verhoogde het eigen risico zonder gedegen onderbouwing van 5% naar 20%. Het verweer dat hiertegen ingediend werd bij de rechtbank luidde dat de boeren door het beschermingsbeleid juist extra schade hebben, terwijl het hen aan adequate middelen ontbreekt om deze schade tegen te gaan. Een contradictie om juist in die situatie de schadecompensatie te verlagen, zo oordeelde de rechtbank ook.

Toename ganzenschade

Zonder enige vorm van overleg of tegemoetkoming, is de provincie nu in hoger beroep gegaan. Dit betekent echter niet dat het met succes bestreden besluit wordt opgeschort: u hoeft geen 20% eigen risico te accepteren.

Uit de hand gelopen ganzenpopulaties

NMV is van mening dat de ganzenpopulaties volledig uit de hand gelopen zijn. De schade die onze boeren hierdoor oplopen is enorm. Zo lang onze boeren geen gedegen bestrijdingsmogelijkheden krijgen, accepteren wij niet dat de compensatie verlaagd wordt. De gang naar de rechter hiervoor gaan we dan ook niet uit de weg. We houden u op de hoogte over het verloop van het ganzendossier en het hoger beroep.