Mercosur vrijhandelsverdrag

Boerenorganisaties blij met verwerpen Mercosur-deal

Met veel enthousiasme hebben de boeren- en maatschappelijke organisaties binnen de TTIP, CETA en landbouwcoalitie (NAV, NMV, DDB, Agractie Nederland, Bionext, BD-Vereniging en Platform ABC) het bericht ontvangen, dat de Tweede Kamer minister Kaag oproept om de EU te laten weten dat Nederland het EU-Mercosur vrijhandelsverdrag niet zal steunen. Hiertoe is gisteren een motie aangenomen met steun van regeringspartij ChristenUnie. De boerenorganisaties verwachten grote concurrentie van vlees- en akkerbouwproducten die met veel lagere kwaliteitseisen tot stand zijn gekomen, dan waaraan zij hier moeten voldoen.

De aangenomen motie biedt ook grote kansen voor de verwerping van CETA in de Eerste Kamer, omdat die ook zorgt voor oneerlijke concurrentie voor Europese boeren, en er in Canada veel lagere standaarden gelden op gebied van milieu, dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden en voedselveiligheid.

Verwerping van deze vrijhandelsdeals biedt volgens coördinator van de coalitie Guus Geurts, ook kansen op een fundamentele herziening van de huidige WTO-vrijhandelsregels en het EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat hier volledig op is afgestemd. Door meer regulering van vraag en aanbod en marktbescherming kunnen veehouders en akkerbouwers eindelijk eerlijke prijzen krijgen, kan de EU echt overgaan op kringlooplandbouw en kan het GLB veel effectiever worden ingezet om maatschappelijke doelen te behalen.

Guus Geurts
Coördinator TTIP, CETA en landbouwcoalitie

Hierbij zijn aangesloten: Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Dutch Dairymen Board, Agractie Nederland, Vereniging voor Biologisch- Dynamische Landbouw en Voeding en Platform Aarde Boer Consument.