PAS anoniem

Jaarvergadering regio N-Holland, 21 december as.

Het bestuur van NMV-regio Noord-Holland nodigt haar leden uit voor de jaarvergadering.

Het programma is als volgt:
1. Opening
2. Jaarverslag
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Financiën en verslag kascommissie
5. Bestuursverkiezingen
Jaap Konijn uit Dirkshorn is aftredend en niet verkiesbaar. Kandidaten kun-
nen zich aanmelden tot de aanvang van de vergadering.
6. Actuele zaken in het HHNK door Elly Koning, NMV-lid en fractievoorzitter
Waterschapspartij Boer Burgers Waterbelang (BBW)
7. Rondvraag

Na de pauze zal Harm Wiegersma, NMV-voorzitter, ingaan op de stand van zaken rond het fosfaatreductieplan en de inzet van de NMV daarbij. Na het laatste debat in de Tweede Kamer wordt geleidelijk meer duidelijk over hoe de wetgeving er in 2018 zal gaan uitzien. Helaas is er op korte termijn nog veel onzeker. Wat gebeurt er in 2017?
Kom en hoor het laatste nieuws! En stel al uw vragen.

Kent u collega-melkveehouders die geen NMV-lid zijn, maar wel geïnteresseerd in deze onderwerpen? Aarzel niet en neem ze mee!

Tot ziens op 21 december!

Locatie: Café de Vriendschap, Wadway 22, 1715 GZ te Spanbroek