NMV in ’t kort

 

Welkom op de site van de NMV 

Actueel
PERSUITNODIGING Manifestatie voor duurzame en eerlijke handel in Amsterdam
Datum: 20-10-2016

Beste redactie,
Boeren, jongeren, academici, advocaten, vakbondsleden, consumenten en ondernemers uit het hele land komen 22 oktober naar Amsterdam voor de Manifestatie en demonstratie voor een duurzame en eerlijke handel en ...
meer...TTIP zet de toekomst van boeren op het spel Kom 22 oktober naar Amsterdam!
Datum: 18-10-2016

Manifestatie voor duurzame en eerlijke handel, tegen TTIP
De Nederlandse regering staat op het punt allerlei foute handelsverdragen te tekenen. TTIP, CETA en TiSA zetten onze toekomst op het spel. De ...
meer...Fosfaatrechten mogen niet en komen te laat! (Persbericht)
Datum: 13-10-2016

Wat NMV allang wist wordt nu door de EU bevestigd: Fosfaatrechten zijn een slecht idee! Niet alleen zetten ze de Nederlandse boeren op achterstand, tegelijkertijd ziet de EU fosfaatrechten als ongeoorloofde ...
meer...NMV spreekt bij Rondetafelgesprek
Datum: 06-10-2016

Op donderdag 6 oktober vond in de Tweede Kamer het Rondetafelgesprek plaats over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten. Ook ...
meer...Visie op mest naar aanleiding van de Brabantse mestdialoog
Datum: 05-10-2016

In navolging op het artikel: 'Mestvergissing; iedere oplossing genereert zijn eigen probleem" in Koebont 220, vindt u hier achtergrondinformatie.

Artikel uit Koebont 220:

Mestvergissing; iedere oplossing genereert ...
meer...Zienswijze Omgevingswet
Datum: 01-10-2016

Het kabinet wil tot bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht komen. Hiertoe is de Omgevingswet opgesteld. Deze wet gaat een groot aantal wetten vervangen, die de ontwikkeling en het beheer van ...
meer...NMV-bijeenkomst: Fosfaatrechten juridisch aanvechtbaar?! 6 oktober te Nijkerk
Datum: 30-09-2016

Fosfaatrechten-voorstel: kans of bedreiging? De NMV en DDB  hebben twee onafhankelijke juridische deskundigen uitgenodigd. Zij vertellen welke mogelijkheden er zijn voor melkveehouders om, individueel of gezamenlijk, juridische stappen te ondernemen na ...
meer...Regio-barbecues en symposium bij NMV!
Datum: 15-09-2016

We staan aan de vooravond van een hete herfst. De melkprijs is laag, de Wet Fosfaatrechten gaat door de Kamer en de derogatie staat op het spel. De bestuursleden van de ...
meer...Uitnodiging: NMV-symposium ‘Bodem en mest’ 21 september as. in Vught
Datum: 14-09-2016

Het NMV-symposium wordt dit jaar georganiseerd  naar aanleiding van de Brabantse mestdialoog. Daaruit is een verbod op drijfmestopslag als voorlopige oplossingsrichting gekomen. Wat zijn de gevolgen voor de melkveehouderij? En wat ...
meer...Geen dierenactivistenpropaganda op scholen!
Datum: 14-09-2016

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) roept scholen op om de lespakketten die Wakker Dier momenteel aanbiedt over veehouderij, niet te gebruiken. Als kinderen van melkveehouders hiermee thuiskomen, horen wij dat graag.
meer...Tegemoetkoming vermindering melkproductie: aanmelden voor 21 september
Datum: 12-09-2016

Op de website van RVO.nl zijn de details gepubliceerd over de tegemoetkoming voor melkveehouders die vrijwillig minder melk leveren aan erkende eerste kopers. Deze tegemoetkoming bedraagt € 14 voor iedere 100 ...
meer...Uitrijperiode mest op bouwland twee weken verlengd
Datum: 30-08-2016

Boeren die groenbemesters (vanggewassen) of winterkoolzaad inzaaien krijgen twee weken extra de tijd om op die akkers (bouwland) drijfmest uit te rijden, meldt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken in ...
meer...Wat betekent TTIP voor boeren en burgers in Noord-Nederland?
Datum: 25-08-2016

Op zaterdagmiddag 10 september is er in Zuidbroek een informatieve bijeenkomst over TTIP. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Milieudefensie Zuidoost Groningen, FNV, Mondiaal FNV-Noord en VPRO-Tegenlicht. De bijeenkomst wordt gehouden in ...
meer...NMV verzoekt staatssecretaris om (permanente) verlenging uitrijperiode mest
Datum: 19-08-2016

NMV pleit tevens voor een permanent langere uitrijtermijn omdat het gewas doorgroeit tot wel half oktober. Dit komt door de hogere temperaturen als gevolg van klimaatveranderingen. Mest wordt opgenomen zolang gewas groeit.

De ...
meer...NMV: bordjes bij weilanden tegen Neosporabesmetting
Datum: 12-08-2016

De NMV heeft bordjes met het verzoek aan hondeneigenaren om hun hond niet in de wei te laten lopen. De bordjes, kunnen bij de weides worden opgehangen. Deze zijn bedoeld om ...
meer...Boeren gemeente Sudwest-Fryslan kunnen geld terugkrijgen van ondernemersfonds
Datum: 26-07-2016

De OZB aanslag voor niet-woningen in de gemeent Súdwest Fryslân is in 2016 met € 60 per € 100.000 WOZ verhoogd ten behoeve van het ondernemersfonds.

Vanaf 5 juli is het voor ...
meer...NMV en DDB: Nieuw EU-steunpakket is druppel op gloeiende plaat (persbericht)
Datum: 20-07-2016

Nederland krijgt bijna €23 miljoen uit een nieuw steunpakket voor de zuivel en andere veehouderijsectoren. De bonus van 10 tot 15 cent waarover nu wordt gesproken is echter onvoldoende voor ...
meer...Onderzoek Veehouderij en gezondheid. Bijeenkomsten in Brabant, 13 en 14 juli
Datum: 13-07-2016

Vorige week is er een RIVM onderzoek gepresenteerd over Veehouderij en Gezondheid omwonenden. 13 en 14 juli zijn er informatieavonden in Brabant. Deelname veehouders is belangrijk voor tegenwicht. Bezoek de avonden!
meer...Uitkomst nieuw herstelkader renteswaps bekend
Datum: 05-07-2016

Minister Dijsselbloem heeft in het voorjaar een commissie van drie deskundigen opdracht gegeven om een herstelkader voor renteswaps te maken. Hiermee zou een einde moeten komen aan een jarenlang slepend probleemdossier. ...
meer...NMV: Oppervlaktewater stedelijk gebied zwaarder vervuild met fosfaat dan landbouwgebied (persbericht)
Datum: 04-07-2016

De NMV heeft onderzoek laten verrichten naar de kwaliteit van het oppervlaktewater op tien vooraanstaande locaties in Nederland en komt tot de schrikbarende conclusie dat het zeer slecht gesteld is met ...
meer...Teken de petitie: Behoud koudmerken voor goede koeherkenning
Datum: 02-07-2016

Onlangs heeft staatssecretaris Van Dam laten weten het koudmerken bij koeien met ingang van 1 januari 2017 definitief te willen verbieden. Enkele melkveehouders zijn hiervan geschrokken en zij roepen de Nederlandse ...
meer...Infrastructuur & milieu dient waterkwaliteitsrapportage aan Brussel te corrigeren (persbericht)
Datum: 16-06-2016

Het is de NMV een doorn in het oog dat hoge fosfaatconcentraties in de randstad zonder enige onderbouwing rechtstreeks worden toegerekend aan veehouderij en landbouw. Het rapport van het ...
meer...Koudmerken moet blijven! Uitnodiging voor bijeenkomst op 20 juni
Datum: 15-06-2016

Koudmerken is onderdeel van een verantwoorde bedrijfsvoering
Daarom gaan wij voor behoud van koudmerken! Kom naar onze bijeenkomst!

U bent van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst over koudmerken a.s. maandagavond ...
meer...ALV 2016 en 20 jaar NMV
Datum: 08-06-2016

Op dinsdag 7 juni jl heeft de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Tevens heeft de NMV op bescheiden wijze het 20-jarig bestaan gevierd. We waren te gast ...
meer...Viert u het 20-jarig bestaan van de NMV met ons mee?
Datum: 02-06-2016

Op dinsdag 7 juni 2016 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats(uitsluitend voor leden op uitnodiging) en viert de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) haar 20-jarig bestaan. In het huishoudelijk deel van de vergadering ...
meer... 
     
 
 
Home